Услуге

modena

Служба за сакупљање, изношење и транспорт отпада

Служба за сакупљање, изношење и транспорт отпада обавља једну од примарних делатности ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад. Наше предузеће пружа услугу сакупљања, изношења и транспорта комуналног отпада на територији Града Новог Сада и приградских насеља корисницима који су сврстани у три групе, домаћинства, велика и мала привреда.
Поред тога, Служба редовно, два пута годишње, у пролеће и јесен, у свим Месним заједницама реализује и Програм уклањања крупног отпада. На локације које одреде саме месне заједнице, радници “Чистоће” постављају велике отворене контејнере за крупни отпад. На свим локацијама контејнери стоје по два дана, а грађани у њих могу да одложе свој крупни отпад. Под крупним отпадом подразумевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног смећа. То су, најчешће, дотрајали предмети из домаћинства, стари намештај, делови санитарне опреме и дотрајали електро-технички уређаји. Циљ Програма уклањања крупног отпада је да се омогући грађанима уклањање крупног отпада из њихових кућа, станова, заједничких стамбених и пословних просторија. Овим Програмом ЈКП «Чистоћа» жели да предупреди стварање дивљих депонија у граду. (РАСПОРЕД У ПРИЛОГУ)
Служба за сакупљање, изношење и транспорт отпада осим комуналног и крупног отпада, редовно врши и одношење баштенског отпада. Програм уклањања баштенског отпада се реализује у периоду од марта до новембра. Трава, грање, лишће, коров и сличан отпад организовано се односи из свих насеља са индивидуалним типом становања и то према прецизном распореду. Грађани треба ово смеће да оставе испред својих кућа, на истом месту где остављају и канте за смеће и то до 6,00 часова. Потребно је да баштенски отпад буде упакован у кесе, џакове или кутије, а грање повезано у снопове.

(Распоред у прилогу)