Уклањање крупног отпада

23936-kontejner-oil

КАКО ИЗНАЈМИТИ ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕР ЗА КРУПНИ ОТПАД?

Уколико желите да изнајмите велики контејнер од 5m3 у који ћете одложити свој крупни отпад из домаћинства, јавите нам се на број телефона 0800/ 021-029 у времену од 8 до 13 часова сваког радног дана, како бисте се са надлежним пословођом договорили о тернмину постављања контејнера.

Цена изнајмљивања великог контејнера износи 3.245,00 динара са ПДВ-ом. Наши радници постављају контејнер на Вашој адреси и односе га следећег дана.