Историја

istorija

По ослобођењу 1945. године формирана је Служба за одржавање чистоће при Народном одбору Новог Сада. Педесетак запослених радника, који су је сачињавали, били су на платном списку Народног одбора Града и углавном су одржавали чистоћу новосадских улица и тргова (јавних градских површина) чишћењем. Ова служба је припадала општини и она ју је финансирала.

Три послератне године је функционисала Служба за одржавање чистоће, а 1948. оформљена је Комунална установа са самосталним финансирањем ,,Чистоћа” у Новом Саду одлуком Народног одбора града Новог Сада. Поред чишћења улица Комунална установа се бавила и изношењем кућног смећа, одвозом фекалних материја, хватањем и уништавањем паса луталица, а у њеном саставу је била и димничарска служба.

После четири године ова Комунална установа се трансформише на предлог Савета за комуналне послове НОГ-а у Комунално предузеће ,,Чистоћа” Нови Сад 28. 12. 1954. године. Предмет пословања овог предузећа је: чишћење и поливање улица, изношење смећа и фекалија, одржавање јавних клозета и вршење стрводерских услуга.

У складу са важећим законима 19.01.1974. године Комунално предузеће ,,Чистоћа” Нови Сад мења назив у Комунално предузеће ,,Чистоћа” са п.о. Нови Сад, а потом 26.12.1978. у Комунална радна организација за одржавање чистоће ,,Чистоћа” са потпуном одговорношћу, да би 31.12.1989. године постала Јавно комунално предузеће ,,Чистоћа” са п.о. Нови Сад.

,,Чистоћа” је имала веома лоше смештајне услове. Тек када је купило једну мању зграду на Подбари у улици Павла Стаматовића 3/а која се састојала од свега 6 канцеларија 1963. године ,,Чистоћа” добија просторије бившег Градског саобраћајног предузећа у Руменачкој улици 48, које су такође биле недовољне за рад служби. Ту су дограђене 4 канцеларије за службу рачуноводства.

Изграђени су из сопствених средстава, без кредита, управна зграда, гараже, а решено је и питање гардеробе и купатила. У то време то је била најопремљенија ,,Чистоћа” у Југославији посматрајући смештајне услове.

Због потреба проширења предузећа након неколико година дограђено је још 7 боксова за магацински простор, радионицу, фарбару, а накнадно је направљена и вешерница за прање заштитне одеће. Године 1983.  изграђен је један монтажни објекат за канцеларије у дворишту Предузећа тзв. ,,барака”.

На почетку одржавања чистоће градских улица од опреме користиле су се само метле, лопате, коњска запрега. Тек 1958. године ,,Чистоћа” је добила прве камионе (свега неколико) марке ,,Прага” за одвоз кућног смећа, мада су се још истовремено користила и кола са коњском вучом, а и цистерна за изношење фекалија била је смештена на коњску запрегу. Тек 1961. године ,,Чистоћа” се ослободила последња 2 пара коњских запрега и потпуно моторизовала. Тада је набављено и прво специјално возило за изношење смећа по систему утовара канти марке ,,Бергоми” (Италијанско возило из Торина купљено на сајму у Београду).

Поред услуга изношења смећа у самом Граду ,,Чистоћа” је постепено почела одвозити отпад и из околних насељених места. Прво су велика возила кренула у Сремску Каменицу 1979. године одакле су износили смеће спаковано у вреће, за те послове је набављен и смећар “кесарош”.

Почетком 1981. године смеће се почело износити из Футога, а затим из Ветерника 82, Адица 83, Руменке 88, Буковца 93, Бегеча 94. године. По уговору се износи смеће и из викенд насеља (Камењар, Поповица) и других места (Ковиљ, Степановићево, ПТТ одмаралиште Бранковац).

Од времена када се скромно чистио само центар Новог Сада ,,Чистоћа” је израсла у право велико предузеће које опслужује 81.153 домаћинства у Граду и околини, 1.132 предузећа и 2.837 малих привредника.

Набављени су први дозери (булдожери) 3 комада ТГ-50, затим ТГ-75 (2 комада), ТГ-140 (2 комада), компактор и 1994. године најновији ТГ-220. Средстава за одржавање депоније коју користи ,,Чистоћа”, а припада Граду, увек је било мало, али су ипак направљени рени бунар са хидрантном мрежом за прање возила и гашење пожара на депонији, а недуго затим изграђен је хигијенско-санитарни чвор за потребе запослених.

У периоду од октобра 2000. године до сада ЈКП ,,Чистоћа” извршило је набавку неопходних основних средстава која је највећа у поређењу са неколико последњих година. У том периоду набављени су два нова аутосмећара FAUN и VOLVO као и аутоподизач VOLVO. Набављене су и две ауточистилице које се убрајају у најсавременија средства која се користе у одржавању јавне хигијене у модерним европским градовима, а то су ауточистилица DULEVO и MOTOSKOPE.

Такође у овом периоду потписан је и уговор са словеначком фирмом “Атрик”, на основу којег су набављене две нове надградње за аутосмећаре и који ће помоћи у даљњем осавремењавању нашег возног парка.

ЈКП ,,Чистоћа” у сарадњи са Заводом за изградњу града 01. јуна 2001. године започела је санацију градске депоније, које је до тада пре личила на сметлиште.

Овим пројектом који је завршен у лето 2002. године, Нови Сад је добио прву санирану и уређену Градску депонију у Југославији.

На санираној Градској депонији ЈКП ,,Чистоћа” је у септембру 2002. године, у сарадњи са Извршним одбором Скупштине града приступила изградњи Постројења за сепарацију и балирање отпада, што такође представља пионирски пројекат у нашој земљи. Постројење је завршено 15. новембра 2002. године, кад је и пуштено у рад, а његови вишедимензионални ефекти очекују се у дугом временском периоду.

Градска депонија у Новом Саду је контролисано и делимично санирано сметлиште. Коришћење депоније поверено је ЈКП „Чистоћа“, а ЈП „Завод за изградњу града“ реализује инвестиционе активности на изградњи и уређењу депоније. Градска депонија се на постојећој локацији налази од 1963. године.

Пре санације 2002. године, депонија је имала својства дивљег сметлишта: били су присутни нерегистровани сакупљачи, често су избијали пожари, био је неконтролисан приступ људима и животињама, непријатни мириси су се простирали на ширу околину, а отицање отпадних вода је било неконтролисано.

Санација сметлишта је спроведена 2002. године, а инвеститор у име града је било ЈП „Завод за изградњу града“. Одабран је вид санације који омогућава примену минималних мера заштите животне средине, а све у складу са расположивим финансијским средствима.

Управна зграда Сектора депоније изграђена је 2003. године.

Тада је постављена комплетна ограда и капија са рампом, како би простор био контролисан и како би се спречио улазак људи и животиња. Такође, изграђен је и ободни канал као баријера, али и место за одвођење површинских вода околног тла и депоније. Направљени су сервисни путеви за безбедно кретање возила која довозе отпад, а примењена је и дегазација. Постављен је низ вертикалних бунара, односно дегазатора, за евакуацију депоњског гаса, који је потенцијални изазивач пожара на депонији. Реконструкција дегазатора је извршена 2009. године, продужене су дегазационе цеви у складу са нивоом одложеног отпада и у складу са новим урбанистичким планом.

Изградња нове санитарне депоније планирана је на простору непосредно уз постојећу депонију.

Градска депонија је организован, ограђен и чуван простор, на којем се смеће третира према предвиђеним Плановима и Програмима. На градској депонији, од јесени 2002. године налази се и постројење за сепарацију и балирање отпада у којем радници који сортирају отпад, издвајају корисне сировине, које се након балирања пласирају на тржиште секундарних сировина. У децембру 2010. године почела је изградања још једне траке за сепарацију и балирање отпада која је почела са радом у 2011. години. Исте године се почело са изградњом рециклажног дворишта.

Делатност хватања паса и мачака луталица и уклањања угинућа је преузета од стране ЈКП „Зоохигијена и ветерина“ крајем 2012. године.

За рад у постројењу за сепарацију и балирање отпада се користе грађевинске машине за манипулацију балама марке MERLO и виљушкар марке ПОБЕДА од 2002. године, а 2003. су набављене још једна грађевинска машина за манипулацију балама марке JCB и два утоваривача- робота марке JCB и BOBCAT. За рад на депоновању отпада су набављени компактор марке BOMAG и комбинована грађевинска машина JCB 2005. године, а 2007. булдожер марке CATERPILAR. Од раније на депоновању отпада раде грађевинске машине булдожер ТГ-140 и утоваривач марке ULT.

Изменом одлуке о организовању ,,Чистоће”, крајем 2012. године избрисана је делатност прикупљање, превоза и збрињавања напуштених и изгубљених домаћих животиња. Тако ова делатност не постоји у плану пословања предузећа за 2013. годину, али је ,,Чистоћа” дужна да по налогу Комуналне инспекције уклања псе и мачке луталице на територији Града Новог Сада. Ухваћене животиње се допремају у Ветеринарску станицу, где их ветеринари прегледају, стерилишу и чипују, а потом се здраве животиње враћају на јавне површине јер смо у обавези да примењујемо прописани програм ,,Pet friendly” који је део страгегије Владе Војводине за хумано решавање проблема паса и мачака луталица у свим градовима покрајине.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је у септембру 2010. године започела реализацију пројекта поставке подземних контејнера. Први подземни контејнери су постављени у центру Града. Како би допринели да Нови Сад изгледа што уредније и чистије, поставка подземних контејнера се проширила и на остале делове града, па се сада на улицама Новог Сада налази 300 подземних контејнера.

Подземни контејнери вишеструко доприносе лепшем изгледу Новог Сада  јер онемогућавају ширење непријатних мириса као и расипање и претурање смећа.

У подземном делу контејнера налази се непропусна врећа, док се на површини налази спољно кућиште контејнера са отвором за убацивање смећа. У један подземни контејнер стаје смећа колико и у четири класична контејнера који се налазе на нашим улицама или у четрдесет класичних канти за смеће које се користе у индивидуалном типу становања.

Предности подземних контејнера:

  • знатно повећан капацитет контејнера
  • смеће је одложено у непропусној врећи и нема цурења
  • температура земље је знатно мања од температуре ваздуха, тако да нема брзог распадања отпада и непријатних мириса
  • нема могућности да се претура по смећу и садржај контејнера расипа у околини
  • много је мања могућност за паљење и сагоревање садржине контејнера јер брзо долази до гашења с обзиром да нема дотока свежег ваздуха
  • мања бука приликом пражњења контејнера јер нема истресања