О нама

smotra vozila

Мисија предузећа ЈКП ,,Чистоћа” Нови Сад је одржавање чистоће и хигијене на јавним површинама по највишим европским нормама. Своју мисију предузеће остварује сталним и одговорним обављањем своје делатности и унапређивањем послова у циљу задовољења свих заинтересованих страна, а посебно грађана Новог Сада.

За остваривање своје мисије Предузеће:

  •  стално прати захтеве грађана и Оснивача,
  •    брзо реагује на промене у окружењу, као и промене у модернизацији начина рада,
  •   ангажује властите покретачке снаге, кадрове предузећа, на иновирању и унапређењу своје делатности и максимално примењује систем управљања квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља на раду.

Визија предузећа ЈКП ,,Чистоћа” Нови Сад представља скуп дугорочних опредељења са циљем да у будућности буде узор у погледу чистоће града за сва друга јавна комунална предузећа у земљи.

У том смислу Предузеће ће:

  •  развијати и уводити нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
  •  осавремењавати комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
  •  уводити модерна техничко-технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
  •  вршити стално оспособљавање запослених,
  •  повезивати се са познатим светским кућама исте или сличне делатности и
  •  остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

Кроз овакав свој начин рада, ЈКП ,,Чистоћа” Нови Сад биће угледно и поштовано Предузеће које ће својим стилом и етиком рада задобити поверење свих заинтересованих страна.