Руководство

 

Руководство

  • Доналд Божић, директор ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.
  • Дејан Шијак, председник Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.
  • Миленко Мијић, члан Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.
  • Данијела Јанков, члан Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.
  • Светозар Лекић, извршни директор за Сектор општих и правних послова ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.
  • Коста Мијић, извршни директор за сектор депоније ЈКП “Чистоћа” Нови Сад.