Јавне набавке – 2016. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
JНП -02/16 23.12.2016.
Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
JНМВ- 55У/16 16.12.2016.
Услуге мобилне телефоније
ЈНМВ-53У/16 05.12.2016.
Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведеног у предузеће 2015. године
JНМВ-54У/16 05.12.2016.
Израда софтвера за управљање документацијом
ЈНМВ-51Д/16 02.12.2016.
Поклон пакетићи за децу запослених у предузећу
ЈН 25/16 24.11.2016.
Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора
ЈНМВ-52Д/16 22.11.2016
Аброл контејнери
  ЈНМВ-50д/16   15.11.2016.
Сервери
 1. Позив за подношење понуда … 15.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 15.11.2016.
 3. Одлука о додели уговора … 30.11.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 06.12.2016.
  ЈН 27/16 14.11.2016.
Електрични вакум сакупљач отпада
 1. Позив за подношење понуда … 14.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 14.11.2016.
 3. Одлука о додели уговора…21.12.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 10.01.2017.
ЈН 26/16   08.11.2016.
Комбинована радна машина (JCB или еквивалентно)
 1. Позив за подношење понуда … 08.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 08.11.2016.
 3. Одговор на питање потенцијалном понуђачу … 18.11.2016.
 4. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 5. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
 6. Одлука о додели уговора …14.12.2016.
 7. Обавештење о закљученом уговору … 29.12.2016.
ЈНМВ-49Д/16 31.10.2016.
Талпе за депонију
 1. Позив за подношење понуда … 31.10.2016
 2. Конкурсна документација … 31.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 31.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 31.10.2016
 5. Одлука о додели уговора … 14.11.2016.
 6. Обавештење о закљученом уговору … 17.11.2016.
ЈН-23/16 28.10.2016. Камион за пражњење корпи за отпатке

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016
 3. Одлука о додели уговора … 02.12.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 09.12.2016.
ЈН-24/16    28.10.2016. Аутосмећари – мали

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016.
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016.
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 4. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
 5. Одлука о додели уговора … 06.12.2016.
 6. Обавештење о закљученом уговору … 21.12.2016.
ЈНМВ-48Д/16  19.10.2016. Електро материјал

 1. Позив за подношење понуда … 19.10.2016
 2. Конкурсна документација … 19.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 25.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 25.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 25.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 03.11.2016.
 7. Обавештење о закљученом уговору … 16.11.2016.
  ЈН 22/16 11.10.2016. Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила (по партијама)

 1. Позив за подношење понуда … 11.10.2016
 2. Конкурсна документација … 11.10.2016.
 3. Oбавештење о измени Конкурсне документације, 03.11.2016.
 4. Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 03.11.2016.
 6. Обавештење о измени Конкурсне документације, 08.11.2016.
 7. Измењена Конкурсна документација, 08.11.2016.
 8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 08.11.2016.
 9. Одлука о додели уговора – партија 1. Радне машине, 22.11.2016.
 10. Одлука о додели уговора – партија 2. Аутоподизачи, 22.11.2016.
 11. Одлука о додели уговора – партија 3. Аутосмећари, 22.11.2016.
 12. Одлука о додели уговора – партија 4. Отворена возила, 22.11.2016.
 13. Одлука о додели уговора – партија 5. Ауточистилице, 22.11.2016.
 14. Одлука о додели уговора – партија 6. Путничка возила, 22.11.2016.
 15. Одлука о додели уговора – партија 7. Аутоцистерне, 22.11.2016.
 16. Обавештење о закљученим уговорима, 30.11.2016.
ЈНМВ- 47Д/16 04.10.2016. Четке за нове ауточистилице

 1. Позив за подношење понуда … 04.10.2016
 2. Конкурсна документација … 04.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 11.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 11.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 11.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 18.10.2016
 7. Обавештење о закљученом уговору … 25.10.2016
ЈНМВ-46Д/16 26.09.2016. Средства за хигијену

 1. Позив за подношење понуда … 26.09.2016
 2. Конкурсна документација … 26.09.2016
 3. Обавештење о измени и допуни конкурсне документације … 28.09.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 28.09.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 28.09.2016
 6. Одговор на питање … 03.10.2016
 7. Обавештење о измени конкурсне документације … 03.10.2016
 8. Измењена конкурсна документација … 03.10.2016
 9. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 03.10.2016
 10. Одлука о додели уговора … 13.10.2016
 11. Обавештење о закљученом уговору … 17.10.2016
   ЈН-21/16  19.09.2016.  Материјал за поправку камиона и контејнера

 1. Позив за подношење понуда … 19.09.2016
 2. Конкурсна документација … 19.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 06.10.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 12.10.2016
 ЈНМВ-44У/16  16.09.2016. Израда Плана заштите од пожара, Плана евакуације са упутством за поступање запослених у случају пожара, Правилника о заштити од пожара и Програма основне обуке из ЗОП-а

 1. Позив за подношење понуда … 16.09.2016
 2. Конкурсна документација … 16.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 27.09.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 04.10.2016