Јавне набавке – 2018. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
ЈНМВ-56У/18 21.12.2018. Услуге мобилне телефоније

ЈНМВ 46Д/18 05.12.2018. Алат за радионице

ЈНМВ 41У/18 04.12.2018. Израда техничке документације за изградњу рециклажног острва

ЈНМВ 50У/18 03.12.2018. Стратегија примене примарне сепарације комуналног отпада на нивоу града Новог Сада и приградских насеља са техно-економском анализом

ЈНМВ 49У/18 28.11.2018. Израда техничке документације за санацију хидрантске мреже

ЈНМВ 48У/18 28.11.2018. Услуге израде техничке документације за санацију крова радионице

ЈНМВ 55Д/18 26.11.2018. Новогодишњи пакетићи

ЈНМВ 53У/18 19.11.2018. Сервисирање и поправка надоградњи
„Schmidt“

ЈНМВ 54У/18 19.11.2018. Сервисирање и поправка надоградњи
„Stummer“

ЈНМВ 47Р/18 08.11.2018. Санација cистема за видео надзор

ЈНМВ -52У/18 08.11.2018. Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду

JНМВ – 51Д/18 07.11.2018. Набавка теретног сервисног возила

ЈНМВ -44Д/18 04.10.2018. Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra

JНМВ 45У/18 04.10.2018. Одржавање интегралног информационог система

JНМВ-42У/18 18.09.2018. Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада

JНМВ -43Д/18 18.09.2018. Набавка електричног вакум сакупљача отпада

ЈНМВ-33Д/18 13.09.2018. Набавка два прес контејнера 10m3

ЈНМВ -40Р/18 11.09.2018. Санација рачунарске мреже

ЈНМВ 39Д/18 31.08.2018. Резервни делови за одржавање опреме за сепрацију и балирање отпада

JН 28/18 28.08.2018. Набавка булдозера

ЈНМВ 32Д/18 28.08.2018. Аброл контејнери

ЈНМВ 38У/18 23.08.2018. Лекарски преглед радника на радним местима са повећаним ризиком

ЈНМВ 36Д/18 23.07.2018. Средства за хигијену

ЈНМВ 37Д/18 19.07.2018. Црева за све типове опреме

JHМВ 34Д/18 19.07.2018. ПВЦ џакови за јавну хигијену

JН 25/18 17.07.2018. Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица за 2018. годину

JН 26/18 13.07.2018. Набавка булдозера

JH 27/18 13.07.2018. Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица

JН 24/18 03.07.2018. Мултифункционално возило са прикључцима

JНМВ 31У/18 03.07.2018. Мониторинг воде и гаса

 JHMB-30Д/18 25.06.2018. Набавка и уградња опреме за мониторинг подземних контејнера

 JHMB-29Д/18 19.06.2018. Tехнички гас (ацетилен, O2, CO2 и сл.)

 JHMB-28У/18 08.06.2018.  Одржавање приступних стаза на депонији

ЈНМВ-26Р/18 08.06.2018. Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа

ЈН 20/18 06.06.2018. Ауточистилице

05.06.2018. Претходно обавештење – Услуге ради запошљавања лица на повремено привременим пословима
ЈНМВ -24Д/18 17.05.2018. Набавка и уградња енергетског кабла

ЈН 23/18 15.05.2018. Горива (нафта, бензин)

ЈНМВ -27У/18 14.05.2018. Услуге саветовања у пословању и управљању

ЈНМВ -25У/18 07.05.2018. Сервисирање и поправка возила марке Шкода

ЈНМВ -23Д/18 07.05.2018. Грађевински материјал

JН 21/18 30.04.2018. Одећа, обућа и заштитна опрема

JН 22/18 26.04.2018. Поправка хидрауличне опреме и уређаја

ЈН 13/18 26.04.2018. Аутомеханичарске услуге

ЈН 19/18 20.04.2018. Цистерна за прање улица

JН 18/18 20.04.2018. Камион за пражњење корпи за отпатке

JН 17/18 20.04.2018. Аутоподизач

ЈН 16/18 19.04.2018. Аутосмећари

JН 01/18 19.04.2018. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

JН 15/18 05.04.2018. Мазива

JН 04/18 05.04.2018. Услуге додатног пензијског осигурања запослених

ЈНМВ -12У/18 05.04.2018. Услуге транспорта возила и опреме

ЈНМВ -21У/18 05.04.2018. Аутобуски превоз радника

ЈНМВ -22Д/18 04.04.2018. Електро материјал

JНМВ- 19Д/18 04.04.2018. Лака еколошка електрична возила за одношење отпада

ЈН 14/18 02.04.2018. Набавка и уградња подземних контејнера

ЈНМВ -14У/18 02.04.2018. Сервисирање и поправка „Iveco“ возила

ЈНМВ -20Д/18 26.03.2018. Боје и лакови

ЈН 10/18 26.03.2018. Услуга чувања комуналне опреме на местима за одлагање отпада

ЈН 12/18 15.03.2018. Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада

ЈН 08/18 15.03.2018. Талпе за депонију

ЈНМВ 18Д/18 12.03.2018. Рачунари

ЈНМВ 04Д/18 08.03.2018. Помоћни и потрошни материјал за радионице

JH 09/18 06.03.2018. Ауто гуме

JНМВ 13У/18 05.03.2018. Одржавање система за дегазацију депоније

JН 05/18 28.02.2018. Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге

ЈН 06/18 28.02.2018. Електрична енергија

ЈНМВ -17У/18 27.02.2018. Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције

JН 07/18 26.02.2018. Надземни контејнери

JH 03/18 26.02.2018. Резервни делови за подземне контејнере

ЈН 02/18 19.02.2018. Жица жарена

ЈН 01/18 19.02.2018. Материјал за поправку камиона и контејнера

JHMB 11Д/18 14.02.2018. Батерије – акумулатори, свећице и сијалице

ЈНМВ 16У/18 13.02.2018. Генерални ремонт радне машине “УЛТ”

JНМВ 10У/18 12.02.2018. Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме

ЈНМВ 15Д/18 06.02.2018. Четке за ауточистилице

ЈНМВ 05У/18 06.02.2018. Штампарске услуге

ЈНМВ 02Д/18 31.01.2018. Канцеларијски материјал

JНМВ 03Д/18 31.01.2018. Електро материјал

JНМВ 09Д/18 29.01.2018. Пластичне канте

ЈНМВ 06У/18 29.01.2018. Аутолимарске и фарбарске услуге

ЈНИМ 08Д/18 26.01.2018. Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана

ЈНМВ 07Д/18 26.01.2018. Теретна – лака доставна возила

ЈНМВ 01Д/18 23.01.2018. Окретни точак за контејнере

16.01.2018. Претходно обавештење – Финансијске услуге – Услуге осигурања имовине и лица за 2018. годину
16.01.2018. Претходно обавештење – Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица
16.01.2018. Претходно обавештење – Поправке хидрауличне опреме и уређаја
16.01.2018. Претходно обавештење – Аутомеханичарске услуге
16.01.2018. Претходно обавештење – Резервни делови за подземне контејнере
16.01.2018. Претходно обавештење – Набавка и уградња подземних контејнера
16.01.2018. Претходно обавештење – Одећа, обућа и заштитна опрема
16.01.2018. Претходно обавештење – Електрична енергија
16.01.2018. Претходно обавештење – Горива (нафта,бензин)
16.01.2018. Претходно обавештење – Надземни контејнери
16.01.2018. Претходно обавештење – Талпе за депонију
11.01.2018. Претходно обавештење – Цистерна за прање улица
11.01.2018. Претходно обавештење – Мултифункционално возило са прикључцима
11.01.2018. Претходно обавештење – Камион за пражњење корпи за отпатке
11.01.2018. Претходно обавештење – Аутосмећар
11.01.2018. Претходно обавештење – Аутоподизач
11.01.2018. Претходно обавештење – Ауточистилице
11.01.2018. Претходно обавештење – Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге додатног пензијског осигурања запослених
10.01.2018. Претходно обавештење – Материјал за поправку камиона и контејнера
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге чувања комуналне опреме на местима за одлагање   отпада
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге
10.01.2018. Претходно обавештење – Мазива
10.01.2018. Претходно обавештење – Ауто гуме
10.01.2018. Претходно обавештење – Жица жарена