Јавне набавке – 2017. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
JНМВ 58Р/17 29.12.2017. Изградња трафо станице

JН – 21/17 21.12.2017. Санација деградираних површина у предузећу

ЈНМВ 59Р/17 21.12.2017. Изградња магацина за чување техничких гасова

ЈНМВ 57У/17 19.12.2017. Услуге мобилне телефоније

ЈНМВ- 55Р/17 18.12.2017. Санација објекта за сепарацију отпада

JНМВ -56У/17 14.12.2017. Делимични ремонт постројења за сепарацију отпада

ЈНМВ 54У/17 14.12.2017. Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду

JН 14/17 11.12.2017. Услуге издвајања и паковања отпада

ЈНМВ 53Д/17 06.12.2017. Резервни делови за одржавање опреме за сепрацију и балирање отпада

ЈНМВ-52У/17 04.12.2017. Израда пројекта “Предлог пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Новом Саду”

ЈНМВ-50Д/17 29.11.2017. Новогодишњи пакетићи

JНMB-48У/17 23.11.2017. Одржавање приступних стаза на депонији

ЈНМВ-51Д/17 22.11.2017. Серверска опрема

ЈНМВ-49У/17 14.11.2017. Услуге израде техничке документације за радове на уређењу дворишта предузећа

ЈНМВ 47У/17 14.11.2017. Израда пројекта изградње трафо станице

ЈН 20/17 27.10.2017. Надземни контејнери

JНМВ 46У/17 26.10.2017. Сервисирање и поправка ауточистилица „Schmidt“ у гарантном року

ЈН 15/17  24.10.2017. Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење

ЈНМВ-45У/17 23.10.2017. Сервисирање и поправка надоградњи „Stummer“ у гарантном року

JНМВ-43Д/17 23.10.2017. Корпе за отпатке

ЈНМВ-41У/17 16.10.2017. Одржавање интегралног информационог система

ЈНМВ-44У/17 16.10.2017. Услуге израде техничке документације за санацију објекта за сепарацију отпада

ЈНМВ-40Д/17 13.10.2017. Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra

ЈНМВ-42У/17 04.10.2017. Машинска обрада моторних делова

20.09.2017. Претходно обавештење – Санација деградираних површина у кругу предузећа
ЈНМВ-39Д/17 12.09.2017. Грађевински материјал

ЈНМВ-37Д/17 28.08.2017. Црева за све типове опреме

ЈНМВ-38У/17 28.08.2017. Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком

ЈНМВ-36Д/17 01.08.2017. Улошци за ђубријере

ЈНМВ 34Д/17 01.08.2017. Корпе за отпатке

ЈНМВ 35У/17 25.07.2017. Геодетске услуге

 JНМВ 33Д/17 24.07.2017. ПВЦ џакови за јавну хигијену

ЈНМВ 28Д/17 20.07.2017. Алат за радионице

JН 18/17 14.07.2017. Горива (нафта, бензин)

ЈН 19/17 13.07.2017. Набавка и уградња подземних контејнера

JН 17/17 05.07.2017. Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица

ЈНМВ 32У/17 05.07.2017 Мониторинг воде и гаса

JН 16/17 21.06.2017. Финансијске услуге осигурања – осигурање имовине и лица за 2017. годину

ЈНМВ 31Д/17 21.06.2017. Средства за хигијену

ЈН 12/17 12.06.2017. Резервни делови за теретна, доставна, путничка возила и радне машине

ЈНМВ -23У/17 08.06.2017. Израда додатне техничке документације за изградњу рециклажног дворишта

ЈНМВ 30У/17 06.06.2017. Услуга чувања комуналне опреме на местима за одлагање отпада

ЈН 13/17 05.06.2017. Дизалица за подизање подземних контејнера

ЈН 11/17 05.06.2017. Одећа, обућа и заштитна опрема

ЈНМВ 25У/17 30.05.2017. Сервисирање и поправка „Iveco“ возила у гарантном року

ЈНМВ-29У/17 16.05.2017. Саветовање у пословању и управљању

ЈНМВ 27Д/17 12.05.2017. Технички гас боце (ацетилен, O2, CO2) и др.

ЈН 10/17 10.05.2017. Резервни делови за подземне контејнере

ЈНМВ – 24У/17 28.04.2017. Одржавање ограде око депоније

ЈНМВ – 26У/17 28.04.2017. Сервисирање и поправка компактора “Caterpillar”

ЈН 08/17 19.04.2017. Поправка хидрауличне опреме и уређаја

JН 09/17 19.04.2017. Камиони за пражњење подземних контејнера

ЈН 07/17 18.04.2017. Камион за ношење аброл контејнера

ЈН 05/17 18.04.2017. Аутосмећари

ЈНМВ – 16У/17 18.04.2017. Сервисирање и поправка ауточистилице „Bucher“ у гарантном року

ЈНМВ – 22Д/17 13.04.2017. Талпе за депонију

ЈНМВ – 13Д/17 12.04.2017. Чешаљ за радну машину Caterpillar

ЈНМВ – 21Д/17 10.04.2017. Пластичне канте

ЈН 06/17 07.04.2017. Електрична енергија

ЈНМВ-20У/17 07.04.2017. Аутобуски превоз радника

ЈНМВ -19У/17 06.04.2017. Одржавање система за дегазацију депоније

ЈНМВ – 18У/17 04.04.2017. Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме

ЈН 03/17 20.03.2017. Ауто гуме

JНМВ -17У/17 17.03.2017. Уништавање глодара, инсеката и бактерија

ЈНМВ-14У/17 17.03.2017. Транспортне услуге дизалице, аутовиљушкара, плато приколице

ЈНМВ-15Д/17 03.03.2017. Четке за ауточистилице

ЈНМВ-06Д/17 28.02.2017. Рачунари

ЈНМВ-12Д/17 28.02.2017. Помоћни и потрошни материјал за радионице

ЈНМВ-10Д/17 27.02.2017. Електро материјал

ЈНМВ-03Д/17 27.02.2017. Жарена жица

24.02.2017. Претходно обавештење – финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину
24.02.2017. Претходно обавештење одећа, обућа и заштитна опрема
24.02.2017. Претходно обавештење електрична енергија
ЈНМВ-05Д/17 24.02.2017. Боје и лакови

ЈНМВ-07Д/17 24.02.2017. Теретна – лака доставна возила

ЈНМВ-08У/17 22.02.2017. Штампарске услуге

ЈНМВ-09У/17 22.02.2017. Аутолимарске и фарбарске услуге

ЈН 02/17 21.02.2017. Аутомеханичарске услуге

ЈНМВ-04Д/17  21.02.2017. Канцеларијски материјал

JНМВ-02Д/17 21.02.2017. Окретни точак за контејнере

ЈН 04/17 20.02.2017. Мазива

ЈН 01/17 20.02.2017. Материјал за поправку камиона и контејнера

ЈНМВ-11Д/17 20.02.2017. Брезове метле

ЈНМВ-01Д/17 20.02.2017. Батерије -акумулатори, свећице и сијалице

20.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за подземне контејнере
19.01.2017. Претходно обавештење услуге издвајања и паковања отпада
19.01.2017. Претходно обавештење услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење
19.01.2017. Претходно обавештење поправка хидрауличне опреме и уређаја
19.01.2017. Претходно обавештење аутосмећари
19.01.2017. Претходно обавештење камион за ношење аброл контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење дизалице за подизање подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештењекамиони за пражњење подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – набавка и уградња подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – надземни контејнери
19.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за теретна,доставна, путничка возила и радне машине