Yop Poll Archive

Оцените квалитет учесталости и начина пражњења посуда за одлагање кућног отпада

Да ли сте задовољни чистоћом јавних површина дела града у којем станујете

Како бисте оценили сарадњу ЈКП „ЧИСТОЋА“ и Ваше месне заједнице по питању уклањања индустријског отпада

Да ли сте до сада имали притужбе на наш рад ?

Оцените однос запослених у ЈКП „ЧИСТОЋА“ према грађанима Новог Сад

Оцените квалитет учесталости и начина пражњења посуда за одлагање кућног отпада

Да ли сте задовољни чистоћом јавних површина дела града у којем станујете

Како бисте оценили рад ЈКП „ЧИСТОЋА“ на уклањању дивљих депонија са територије града Новог Сад

Како бисте оценили број одношења баштенског отпада у току месеца

Како бисте оценили сарадњу ЈКП „ЧИСТОЋА“ и Ваше месне заједнице по питању уклањања крупног отпада

Да ли сте до сада имали притужбе на наш рад ?

Оцените однос запослених у ЈКП „ЧИСТОЋА“ према грађанима Новог Садa

Unesite bilo šta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *