Уклањање дивљих депонија – 16. новембар

Наши радници уклањали су јуче дивље депоније на следећим локацијама: