Током ванредног стања, комуникација са ЈКП “Чистоћа” мејлом и телефоном

Током трајања ванредног стања, ЈКП “Чистоћа” обуставља рад са странкама путем непосредног контакта. Сви грађани који…