Јавне набавке-старо

 
Ознака Датум објављивања Назив
  ЈНМВ 50д/16       15.11.2016.
Сервери
 1. Позив за подношење понуда … 15.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 15.11.2016.
    ЈН 27/16       14.11.2016.
Електрични вакум сакупљач отпада
 1. Позив за подношење понуда … 14.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 14.11.2016.
    ЈН 26/16       08.11.2016.
Комбинована радна машина (JCB или еквивалентно)
 1. Позив за подношење понуда … 08.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 08.11.2016.
 3. Одговор на питање потенцијалном понуђачу … 18.11.2016.
 4. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 5. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
 ЈНМВ-49Д/16       31.10.2016
Талпе за депонију
 1. Позив за подношење понуда … 31.10.2016
 2. Конкурсна документација … 31.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 31.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 31.10.2016
 5. Одлука о додели уговора … 14.11.2016.
 6. Обавештење о закљученом уговору … 17.11.2016.
    ЈН-23/16      28.10.2016 Камион за пражњење корпи за отпатке

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016
    ЈН-24/16    28.10.2016 Аутосмећари – мали

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016.
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016.
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 4. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
ЈНМВ-48Д/16  19.10.2016 Електро материјал

 1. Позив за подношење понуда … 19.10.2016
 2. Конкурсна документација … 19.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 25.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 25.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 25.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 03.11.2016.
 7. Обавештење о закљученом уговору … 16.11.2016.
    ЈН 22/16 11.10.2016

Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила

                                       (по партијама)

 1. Позив за подношење понуда … 11.10.2016
 2. Конкурсна документација … 11.10.2016.
 3. Oбавештење о измени Конкурсне документације, 03.11.2016.
 4. Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 03.11.2016.
 6. Обавештење о измени Конкурсне документације, 08.11.2016.
 7. Измењена Конкурсна документација, 08.11.2016.
 8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 08.11.2016.
ЈНМВ- 47Д/16   04.10.2016 Четке за нове ауточистилице

 1. Позив за подношење понуда … 04.10.2016
 2. Конкурсна документација … 04.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 11.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 11.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 11.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 18.10.2016
 7. Обавештење о закљученом уговору … 25.10.2016
ЈНМВ-46Д/16 26.09.2016 Средства за хигијену

 1. Позив за подношење понуда … 26.09.2016
 2. Конкурсна документација … 26.09.2016
 3. Обавештење о измени и допуни конкурсне документације … 28.09.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 28.09.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 28.09.2016
 6. Одговор на питање … 03.10.2016
 7. Обавештење о измени конкурсне документације … 03.10.2016
 8. Измењена конкурсна документација … 03.10.2016
 9. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 03.10.2016
 10. Одлука о додели уговора … 13.10.2016
 11. Обавештење о закљученом уговору … 17.10.2016
    ЈН-21/16 19.09.2016 Материјал за поправку камиона и контејнера

 1. Позив за подношење понуда … 19.09.2016
 2. Конкурсна документација … 19.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 06.10.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 12.10.2016
ЈНМВ-44У/16 16.09.2016 Израда Плана заштите од пожара, Плана евакуације са упутством за поступање запослених у случају пожара, Правилника о заштити од пожара и Програма основне обуке из ЗОП-а

 1. Позив за подношење понуда … 16.09.2016
 2. Конкурсна документација … 16.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 27.09.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 04.10.2016