Јавне набавке – 2020. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
ЈНМВ -37Д/20 10.11.2020.

Контејнери за кабасти и крупни отпад

JНМВ -39У/20 02.11.2020.

Израда елабората о хидрогеолошким истраживањима и елабората о резервама подземне воде за бунар на локацији предузећа Сентандрејски пут бр. 3

ЈНМВ-41Д/20 22.10.2020.

Алат и опрема за радионице

JНМВ -43Д/20 13.10.2020.

Набавка виљушкара носивости максимално 5Т

ЈНМВ-42У/20 01.10.2020.

Сервисирање дизалица “Palfinger”

ЈНМВ-44У/20 29.09.2020.

Лекарски прегледи радника на
радним местима са повећаним ризиком

ЈНМВ-38У/20 11.08.2020.

Услуге транспорта возила и опреме

ЈНМВ-36У/20 17.07.2020.

Технички преглед возила

ЈН 23/20 15.07.2020.

Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката у предузећу

JНМВ-34У/20 14.07.2020.

Мониторинг заштите животне средине

ЈНМВ-35Р/20 13.07.2020.

Санација пода хале

JН 22/20 06.07.2020.

Заштитна одећа и обућа

ЈН 21/20 06.07.2020.

Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

ЈНМВ-33Д/20 01.07.2020.

Набавка и уградња опреме и софтвера за управљање магацином

ЈНМВ-32Р/20 24.06.2020.

Одржавање система за дегазацију депоније

ЈНМВ-31Д/20 22.06.2020.

Набавка лиценце за Vmware

ЈН 20/20 19.06.2020.

Комбинована радна машина

ЈН 19/20 19.06.2020.

Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)

ЈНМВ-28Д/20 16.06.2020.

Набавка прес механизма за “Stummer” надоградњу

ЈН 15/20 15.06.2020.

Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада

ЈНМВ-30У/20 11.06.2020.

Услуга одржавања интегрисаног информационог система СИНТЕГРА

ЈН 18/20 10.06.2020.

Услуге додатног пензијског осигурања

ЈНМВ – 29Д/20 10.06.2020.

Технички гасови

ЈНМВ-24У/20 04.06.2020.

Процена капитала предузећа

ЈН 17/20 04.06.2020.

Надземни контејнери

JН 16/20 03.06.2020.

Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица 

ЈНМВ-27У/20 02.06.2020.

Делимични ремонт постројења на депонији

ЈНМВ 26У/20 01.06.2020.

Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме

ЈНМВ-25Д/20 28.05.2020.

Набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу

ЈНМВ – 23Д/20 26.05.2020.

Грађевински материјал

ЈНМВ – 21У/20 21.05.2020.

Сервисирање и поправка “Iveco” возила 

JНМВ -22У/20 20.05.2020.

Сервисирање и поправка вoзила марке Шкода

ЈН 14/20 14.05.2020.

Електрична енергија

ЈНМВ – 20У/20 14.05.2020.

Саветовање у пословању и управљању

ЈНМВ – 19У/20 14.05.2020.

Поправка радних машина марке „Case“

JНМВ – 18У/20 06.05.2020.

Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt

ЈНМВ – 17У/20 05.05.2020.

Сервисирање и поправка надоградњи “Stummer”

ЈН 13/20 23.04.2020.

Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама 

ЈНМВ 16У/20 22.04.2020.

Аутобуски превоз радника

ЈНМВ 15Д/20 21.04.2020.

Набавка рачунарске опреме

ЈН 12/20 14.04.2020.

Ауто гуме

ЈНМВ – 13У/20 03.04.2020.

Штампарске услуге

JНМВ -14Д/20 31.03.2020.

Четке за ауточистилице

JН 11/20 24.03.2020.

Мазива

24.03.2020.

Претходно обавештење – Услуге додатног пензијског осигурања запослених … 24.03.2020.

JНМВ 12Р/20 18.03.2020.

Санација приступних стаза на депонији

ЈН 10/20 17.03.2020.

Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење

ЈН 06/20 16.03.2020.

Жарена жица

ЈНМВ 08Д/20 05.03.2020.

Боје и лакови

ЈНМВ 03Д/20 04.03.2020.

Батерије -акумулатори, свећице и сијалице

ЈНМВ-11Д/20 04.03.2020.

Електроматеријал

ЈНМВ-10Д/20 27.02.2020.

Бетонске талпе за депонију

ЈНМВ-07Д/20 24.02.2020.

Набавка тонера

ЈН 03/20 24.02.2020.

Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама

ЈНМВ 09Д/20 19.02.2020.

Канцеларијски материјал

JН 07/20 18.02.2020.

Пластичне канте

ЈНМВ 04Д/20 13.02.2020.

Црева за све типове опреме

ЈНМВ 06Д/20 13.02.2020.

Помоћни и потрошни материјал за радионице

ЈН  05/20 13.02.2020.

Материјал за поправку камиона и контејнера

ЈНМВ-02Д/20 12.02.2020.

Вреће за јавну хигијену

ЈНМВ-05Д/20 12.02.2020.

Средства за хигијену

JН 09/20 11.02.2020.

Резервни делови за подземне контејнере

ЈН 04/20 11.02.2020.

Аутомеханичарске услуге

ЈН 01/20 03.02.2020.

Набавка и постављање подземних контејнера

ЈН 08/20 03.02.2020.

Поправка хидро опреме, пумпи и разводника

ЈНМВ – 01У/20 28.01.2020.

Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције

JН 02/20 24.01.2020.

Горива (нафта, бензин)

16.01.2020.

Претходно обавештење – физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа

16.01.2020. Претходно обавештење – финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица
16.01.2020. Претходно обавештење – електрична енергија