Јавне Набавке – 2019. година

Oзнака Датум

објављивања

Назив
16.01.2020. Претходно обавештење – електрична енергија
16.01.2020. Претходно обавештење – финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица
16.01.2020. Претходно обавештење – физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа
ЈНМВ-45Д/19 23.12.2019. Набавка прес механизма за „Stummer“ надоградњу

20.12.2019. Претходно обавештење – набавка и постављање подземних контејнера
18.12.2019. Претходно обавештење – Заштитна одећа и обућа
18.12.2019. Претходно обавештење – Жарена жица
18.12.2019. Претходно обавештење – Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење
18.12.2019. Претходно обавештење – Услуге чувања комуналне опреме на местима за одлагање отпада
18.12.2019. Претходно обавештење – Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада
18.12.2019. Претходно обавештење – Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама
18.12.2019. Претходно обавештење – Резервни делови за подземне контејнере
18.12.2019. Претходно обавештење – Поправка хидро опреме, пумпи и разводника
18.12.2019. Претходно обавештење – Пластичне канте
18.12.2019. Претходно обавештење – Надземни контејнери
18.12.2019. Претходно обавештење – Набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)
18.12.2019. Претходно обавештење – Набавка и уградња подземних контејнера
18.12.2019. Претходно обавештење – Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера
18.12.2019. Претходно обавештење – Мазива
18.12.2019. Претходно обавештење – Материјал за поправку камиона и контејнера
18.12.2019. Претходно обавештење – Комбинована радна машина
18.12.2019. Претходно обавештење – Горива (нафта, бензин)
18.12.2019. Претходно обавештење – Аутомеханичарске услуге
18.12.2019. Претходно обавештење – Ауто гуме
ЈНМВ – 44У/19 18.12.2019. Услуге мобилне телефоније

JНМВ 42У/19 17.12.2019. Делимични ремонт пострoјења за сепарацију отпада

ЈНМВ-41Д/19 16.12.2019. Алат и опрема за радионице

ЈНМВ-43Д/19 16.12.2019. Новогодишњи пакетићи

ЈНМВ-40Д/19 04.12.2019. Набавка прес механизма за “Stummer” надоградњу

ЈН 28-19 02.12.2019. Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места

ЈНМВ – 39Д/19 22.11.2019. Набавка два сервисна возила

ЈНМВ – 36У/19 21.11.2019. Израда пројектно техничке документације за изградњу објекта техничког сектора

ЈНМВ – 37Д/19 19.11.2019. Новогодишњи пакетићи

ЈНМВ – 38У/19 19.11.2019. Израда материјала за потребе пројекта примарне сепарације отпада у Новом саду

ЈНМВ – 35Д/19 14.11.2019. Резервни делови за пластичне канте и контејнере

ЈНМВ – 34У/19 07.11.2019. Одржавање приступних стаза на депонији

ЈНМВ-33У/19 29.10.2019. Одржавање система за дегазацију депоније

ЈН 27/19 28.10.2019. Набавка и постављање подземних контејнера

JНМВ- 32Д/19 11.10.2019. Лиценца за коришћење софтверског пакета Syntegra

JНМВ- 31Д/19 08.10.2019. Набавка трактора са прикључним уређајима

JНМВ -30Д/19 01.10.2019. Контејнери за кабасти и крупни отпад

ЈН 26/19 27.09.2019. Набавка камиона за ношење аброл контејнера

JН 25/19 27.09.2019. Два камиона за пражњење корпи за отпатке

26.09.2019. Претходно обавештење – Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места
JН 24/19 26.09.2019. Аутосмећари

05.09.2019. Претходно обавештење – Камионет за пражњење корпи … 05.09.2019.
JH 18/19 05.09.2019. Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама

ЈНМВ- 29У/19 29.08.2019. Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком

Претходно обавештење – Набавка и постављање подземних контејнера … 28.08.2019.
ЈНМВ – 27У/19 23.08.2019. Мониторинг заштите животне средине

ЈНМВ – 28У/19 22.08.2019. Одржавање интегралног информационог система

JНМВ-26Д/19 26.07.2019. Надземни контејнери

ЈН 23/19 22.07.2019. Набавка мултифункционалног возила са прикључцима

ЈНМВ 25У/19 16.07.2019. Услуге транспорта возила и опреме

ЈН 22/19 11.07.2019. Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица

ЈН 21/19 02.07.2019. Физичко и техничко обезбеђење имовине и објекта у предузећу

ЈН 19/19 02.07.2019. Заштитна одећа и обућа

ЈН 20/19 01.07.2019. Услуге додатног пензијског осигурања запослених

ЈНМВ – 24Д/19 19.06.2019. Црева за све типове опреме

JНМВ -22У/19 18.06.2019. Сервисирање и поправка возила марке Шкода

ЈНМВ – 23Д/19 18.06.2019. Технички гасови

ЈНМВ – 21Д/19 12.06.2019. Боје и лакови

ЈНМВ – 19У/19 11.06.2019. Сервисирање и поправка надоградњи “Stummer”

ЈНМВ-20У/19 11.06.2019. Сервисирање и поправка ауточистилица “Schmidt”

JНП  01/19 05.06.2019. Електрична енергија – преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (чл. 35. став 1. тачка 1. Закона)

ЈНМВ-18Д/19 03.06.2019. Средства за хигијену

ЈНМВ-17Д/19 23.05.2019. Теретна – лака доставна возила

ЈНМВ-16Д/19 23.05.2019. Возило за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана

JНМВ-15У/19 15.05.2019. Саветовање у пословању и управљању

JН 01/19 14.05.2019. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

ЈН 16/19 30.04.2019. Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада

ЈНМВ 14У/19 30.04.2019. Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме

ЈН 17/19 25.04.2019. Аутомеханичарске услуге

ЈН 08/19 23.04.2019. Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама

ЈНМВ 13У/19 16.04.2019. Аутобуски превоз радника

ЈНМВ 12Д/19 11.04.2019. Електроматеријал

ЈН 15/19 08.04.2019. Услуге чувања комуналне опреме на местима за одлагање отпада

JН 14/19 04.04.2019. Електрична енергија

ЈН 13/19 02.04.2019. Поправка хидро опреме, пумпи и разводника

ЈНМВ 11Д/19 27.03.2019. Рачунари

ЈН 09/19 26.03.2019. Ауто гуме

JН 11/19 21.03.2019. Набавка комбиноване радне машине са прикључцима

JНМВ -08Д/19 20.03.2019. Четке за ауточистилице

ЈН 12/19 20.03.2019. Материјал за поправку камиона и контејнера

JН – 10/19 19.03.2019. Жарена жица

JНМВ – 04Д/19 11.03.2019. Грађевински материјал

ЈН 07/19 26.02.2019. Мазива

ЈНМВ- 09У/19 26.02.2019. Сервисирање и поправка “IVECO” возила

ЈНМВ -10Д/19 25.02.2019. Вреће за јавну хигијену

JН 06/19 14.02.2019. Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)

ЈН 05/19 14.02.2019. Тапле за депонију

ЈН 03/19 13.02.2019. Резервни делови за подземне контејнере

JН 02/19 13.02.2019. Набавка и уградња подземних контејнера

JН 04/19 13.02.2019. Горива (нафта, бензин)

JНМВ -02Д/19 08.02.2019. Канцеларијски материјал

ЈНМВ -07Д/19 06.02.2019. Батерије – акумулатори, свећице и сијалице

ЈНМВ -05У/19 31.01.2019. Штампарске услуге

ЈНМВ -06Д/19 28.01.2019. Пластичне канте

JНМВ -03У/19 28.01.2019. Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције

ЈНМВ 01Д/19 24.01.2019. Помоћни и потрошни материјал за радионице

08.01.2019. Претходно обавештење – Материјал за поправку камиона и контејнера
08.01.2019. Претходно обавештење – Жарена жица
08.01.2019. Претходно обавештење – Талпе за депонију
08.01.2019. Претходно обавештење – Електрична енергија
08.01.2019. Претходно обавештења – Горива (нафта, бензин)
08.01.2019. Претходно обавештење – Мазива
08.01.2019. Претходно обавештење – Надземни контејнери
08.01.2019. Претходно обавештење – Заштитна одећа и обућа
08.01.2019. Претходно обавештење – Набавка и уградња подземних контејнера
08.01.2019. Претходно обавештење – резервни делови за подземне контејнере
08.01.2019. Претходно обавештење – Резервни делови за теретна , путничка, доставна возила и радне машине по партијама
08.01.2019. Претходно обавештење – Аутомеханичарске услуге
08.01.2019. Претходно обавештење – Поправка хидро опреме, пумпи и разводника
08.01.2019. Претходно обавештења – Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа
08.01.2019. Претходно обавештење – Услуге чишћење , сакупљање и селектовање отпада
08.01.2019. Претходно обавештење – Услуге чувања комуналне опреме на местима за одлагање отпада
08.01.2019. Претходно обавештење – Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица
08.01.2019. Претходно обавештење – Услуге додатног пензијског осигурања запослених
08.01.2019. Претходно обавештење – Асфалтирање деградираних површина у дворишту предузећа (3. фаза радова)
09.01.2019. Претходно обавештење – Ауто гуме
09.01.2019. Претходно обавештење – Два камиона за пражњење корпи за отпатке
09.01.2019. Претходно обавештење – набавка комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач)
09.01.2019. Претходно обавештење – Набавка мултифункционалног возила са приклључцима
09.01.2019. Претходно обавештење – Набавка камиона за ношење аброл контејнера
09.01.2019. Претходно обавештење – Аутосмећари
09.01.2019. Претходно обавештење – Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера