Поставка нових контејнера

Јавно комунално предузеће ,,Чистоћа“ Нови Сад започело је постављање нових и замену старих, дотрајалих контејнера на…