Јавне набавке (привремено 26.01.2017)

Ознака Датум

објављивања

Назив
20.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за подземне контејнере
19.01.2017. Претходно обавештење услуге издвајања и паковања отпада
19.01.2017. Претходно обавештење услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење
19.01.2017. Претходно обавештење поправка хидрауличне опреме и уређаја
19.01.2017. Претходно обавештење аутосмећари
19.01.2017. Претходно обавештење камион за ношење аброл контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење дизалице за подизање подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештењекамиони за пражњење подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – набавка и уградња подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – надземни контејнери
19.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за теретна,доставна, путничка возила и радне машине
JНП -02/16 23.12.2016.
Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
JНМВ- 55У/16 16.12.2016.
Услуге мобилне телефоније
ЈНМВ-53У/16 05.12.2016.
Доградња (додатна услуга) интегралног информационог система уведеног у предузеће 2015. године
JНМВ-54У/16 05.12.2016.
Израда софтвера за управљање документацијом
ЈНМВ-51Д/16 02.12.2016.
Поклон пакетићи за децу запослених у предузећу
ЈН 25/16 24.11.2016.
Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора
ЈНМВ-52Д/16 22.11.2016
Аброл контејнери
  ЈНМВ-50д/16   15.11.2016.
Сервери
 1. Позив за подношење понуда … 15.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 15.11.2016.
 3. Одлука о додели уговора … 30.11.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 06.12.2016.
  ЈН 27/16 14.11.2016.
Електрични вакум сакупљач отпада
 1. Позив за подношење понуда … 14.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 14.11.2016.
 3. Одлука о додели уговора…21.12.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 10.01.2017.
ЈН 26/16   08.11.2016.
Комбинована радна машина (JCB или еквивалентно)
 1. Позив за подношење понуда … 08.11.2016.
 2. Конкурсна документација … 08.11.2016.
 3. Одговор на питање потенцијалном понуђачу … 18.11.2016.
 4. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 5. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
 6. Одлука о додели уговора …14.12.2016.
 7. Обавештење о закљученом уговору … 29.12.2016.
ЈНМВ-49Д/16 31.10.2016.
Талпе за депонију
 1. Позив за подношење понуда … 31.10.2016
 2. Конкурсна документација … 31.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 31.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 31.10.2016
 5. Одлука о додели уговора … 14.11.2016.
 6. Обавештење о закљученом уговору … 17.11.2016.
ЈН-23/16 28.10.2016. Камион за пражњење корпи за отпатке

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016
 3. Одлука о додели уговора … 02.12.2016.
 4. Обавештење о закљученом уговору … 09.12.2016.
ЈН-24/16    28.10.2016. Аутосмећари – мали

 1. Позив за подношење понуда … 28.10.2016.
 2. Конкурсна документација … 28.10.2016.
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 18.11.2016.
 4. Измењена конкурсна документација … 18.11.2016.
 5. Одлука о додели уговора … 06.12.2016.
 6. Обавештење о закљученом уговору … 21.12.2016.
ЈНМВ-48Д/16  19.10.2016. Електро материјал

 1. Позив за подношење понуда … 19.10.2016
 2. Конкурсна документација … 19.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 25.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 25.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 25.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 03.11.2016.
 7. Обавештење о закљученом уговору … 16.11.2016.
  ЈН 22/16 11.10.2016. Резервни делови: теретна, доставна, путничка возила (по партијама)

 1. Позив за подношење понуда … 11.10.2016
 2. Конкурсна документација … 11.10.2016.
 3. Oбавештење о измени Конкурсне документације, 03.11.2016.
 4. Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016.
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 03.11.2016.
 6. Обавештење о измени Конкурсне документације, 08.11.2016.
 7. Измењена Конкурсна документација, 08.11.2016.
 8. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 08.11.2016.
 9. Одлука о додели уговора – партија 1. Радне машине, 22.11.2016.
 10. Одлука о додели уговора – партија 2. Аутоподизачи, 22.11.2016.
 11. Одлука о додели уговора – партија 3. Аутосмећари, 22.11.2016.
 12. Одлука о додели уговора – партија 4. Отворена возила, 22.11.2016.
 13. Одлука о додели уговора – партија 5. Ауточистилице, 22.11.2016.
 14. Одлука о додели уговора – партија 6. Путничка возила, 22.11.2016.
 15. Одлука о додели уговора – партија 7. Аутоцистерне, 22.11.2016.
 16. Обавештење о закљученим уговорима, 30.11.2016.
ЈНМВ- 47Д/16 04.10.2016. Четке за нове ауточистилице

 1. Позив за подношење понуда … 04.10.2016
 2. Конкурсна документација … 04.10.2016
 3. Обавештење о измени конкурсне документације … 11.10.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 11.10.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 11.10.2016
 6. Одлука о додели уговора … 18.10.2016
 7. Обавештење о закљученом уговору … 25.10.2016
ЈНМВ-46Д/16 26.09.2016. Средства за хигијену

 1. Позив за подношење понуда … 26.09.2016
 2. Конкурсна документација … 26.09.2016
 3. Обавештење о измени и допуни конкурсне документације … 28.09.2016
 4. Измењена конкурсна документација … 28.09.2016
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 28.09.2016
 6. Одговор на питање … 03.10.2016
 7. Обавештење о измени конкурсне документације … 03.10.2016
 8. Измењена конкурсна документација … 03.10.2016
 9. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда … 03.10.2016
 10. Одлука о додели уговора … 13.10.2016
 11. Обавештење о закљученом уговору … 17.10.2016
   ЈН-21/16  19.09.2016.  Материјал за поправку камиона и контејнера

 1. Позив за подношење понуда … 19.09.2016
 2. Конкурсна документација … 19.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 06.10.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 12.10.2016
 ЈНМВ-44У/16  16.09.2016. Израда Плана заштите од пожара, Плана евакуације са упутством за поступање запослених у случају пожара, Правилника о заштити од пожара и Програма основне обуке из ЗОП-а

 1. Позив за подношење понуда … 16.09.2016
 2. Конкурсна документација … 16.09.2016
 3. Одлука о додели уговора … 27.09.2016
 4. Обавештење о закљученом уговору … 04.10.2016