„Флаша по флаша да здравија буде Земља наша“

 

Заједничким напорима Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада и ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад наши суграђани су све ближи моменту када ће бити у прилици да одвајају све врсте рециклажног отпада па самим тим и допринети очувању животне средине, уштеди енергије и другим бенефитима које рециклажа доноси.

У протеклом периоду постављене су посуде за одлагање стаклене амбалаже, ПЕТ амбалаже, рецикломати и контејнери за амбалажни отпад.

Овом приликом желимо да издвојимо и похвалимо многобројне суграђане који одвајају ПЕТ амбалажу у контејнере који су намењени за ову врсту отпада, а постављени су на Новом насељу, Лиманима и Детелинари. Из ових посуда се односе велике количине ПЕТ амбалаже чиме показујемо да значај рециклаже наши грађани итекако препознају.

Посебно скрећемо пажњу да се у контејнере за ПЕТ амбалажу не баца комунални отпад из домаћинстава што, такође, представља све учесталију појаву. На свим местима, где су постављени контејнери за ПЕТ амбалажу, се налазе и контејнери за комунални отпад у које треба одлагати кућно смеће.