Уклањање дивљих депонија – 26. maj

Јуче су наши радници на терену уклањали дивље депоније са великог броја локација у Новом Саду: