Уклањање дивљих депонија – 13. – 20. децембар

Наши радници уклањали су током протеклих дана дивље депоније на следећим локацијама: