Уклањање дивљих депонија – 27. јул

У акцији уклањања дивљих депонија током протеклог дана уредили смо следеће локације: