Уклањање дивљих депонија – 18. август

Погледајте где смо протеклог дана уклонили крупан и кабаст отпад, немарно одложен око контејнера: