Током ванредног стања, комуникација са ЈКП “Чистоћа” мејлом и телефоном

Током трајања ванредног стања, ЈКП “Чистоћа” обуставља рад са странкама путем непосредног контакта. Сви грађани који имају питања, примедбе, или су им потребне информације у вези са радом ЈКП “Чистоћа”, могу да контактирају наше предузеће преко електронске поште, или телефона.

Телефони за информације из делокруга рада ЈКП “Чистоћа”:

– Централа: 021/443-611
– Позивни центар: 0800/021-029

Мејл адресе за контакт:

office@cistocans.rs – информације у вези с радом предузећа

reklamacije@cistocans.rs – информације у вези с радом техничког сектора

komercijalaodeljenjefinp@cistocans.rs – информације о задужењу и наплати потраживања корисника услуга предузећа

deponija.poslovi@gmail.com – информације у вези с радом Градске депоније

cistocajp@gmail.com – информације у вези са уговорима о заузећу јавних површина

javna.higijena.cistocans@gmail.com – информације у вези с радом Службе јавне хигијене