Са Тврђаве однето 50 тона смећа

Од почетка фестивала „Егзит“, до одласка последњих посетилаца са Петроварадинске тврђаве, радници ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад сакупили су и отпремили камионима око 50 тона смећа на градску депонију.

Лименке, картон, ПЕТ амбалажа, пластика и други прикупљен отпад са тврђаве однешен је у рециклажни центар на даљу сепарацију и прераду. На 23 локације на тврђави први пут су постаљени контејнери за одлагање пластичних чаша, који су се показали као добро решење и мотивација посетиоца фесетивала за подизање свести о заштити животне средине. Сва четири фестивалска дана ови контејенри су били препуни пластичних чаша.

За потребе одржавања чистоће пре, у току и после Егзита, само на Петроварадинској тврђави, подграђу и кеју, активно је радило 100 радника ЈКП „Чистоћа“, док је непосредно или посредно, у комплетној организацији посла, било укључено око 150 запослених у ЈКП „Чистоћа“.

Наш посао завршетком Егзита није готов. У наредним данима следи враћање простора на којем се одржавао фестивал у првобитно стање, након што се размонтирају и отпреме елементи свих бина са Тврђаве. Тада ћемо имати највише активности око сакупљања преосталог расутог отпада.

Хигијена у целом граду, током трајања Фестивала Егзит била је у сваком моменту на високом нивоу.