Са Тврђаве однето 33 тонe смећа

Од почетка фестивала Егзит, до одласка последњих посетилаца са Петроварадинске тврђаве, радници ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад сакупили су и отпремили камионима  33 тоне
смећа на Градску депонију.

Наведене количине прикупљене су само на простору Петроварадинске тврђаве, без
подграђа и Кеја жртава рације. Како наводи директор ЈКП “Чистоћа” Владимир Зеленовић, сав отпад приспео са овог простора однешен је на траке у рециклажном центру на даљу сепарацију и прераду. – Велика количина рециклажног отпада са Егзита подразумева лименке, картон, ПЕТ амбалажу, пластику… Уз одржавање Петроварадинске тврђаве, наш приоиртет је заштита животне средине и на овај начин то показујемо – истакао је Владимир Зеленовић.

Током четири фестивалска дана, само на Петроварадинској тврђави, Подграђу и Кеју,
активно је радило 80 радника ЈКП “Чистоћа”, док је непосредно или посредно, у
комплетној организацији посла, било укључено око 130 запослених.

Наш посао завршетком Егзита није готов. У наредним данима следи враћање простора на
којем се одржавао фестивал у првобитно стање након што се размонтирају и отпреме
елементи свих бина са Тврђаве.

Хигијена у целом граду, током трајања Фестивала Егзит била је у сваком моменту на
високом нивоу.