Пријавите нам гашење фирме, или било какву промену

ЈКП “Чистоћа” позива сва правна лица да нашем предузећу пријаве све промене у вези са својом делатношћу, у року од 15 дана од њиховог настанка.

По Одлуци о одржавању чистоће града Новог Сада, сва правна лица су дужна да пријаве ЈКП “Чистоћа” промене у вези са престанком рада, променом делатности, привременим прекидом, односно наставком обављања делатности, пријавом или одјавом пословних јединица, променом адресе седишта, променом власништва, одговорног лица, лица за заступање и других промена.

Такође, корисник, као власник пословног простора или закуподавац, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења или раскида уговора о закупу пословног простора, ради пријаве или одјаве задужења за услуге одржавања чистоће.