Замена и санација подземних контејнера

Од почетка године предузели смо низ активности на санацији и замени оштећених делова подземних контејнера као и поправци прилаза посудама за одлагање отпада.Циљ нам је да континуираним активностима поправимо све оштећене подземне контејнере у граду у најкраћем могућем року.Од неколико десетина санираних контејнерских места,представљамо фотографијом неколико локација: