Ванредна акција одношења крупног отпада из приградских насеља

АКЦИЈА  ВАНРЕДНОГ УКЛАЊАЊА  КАБАСТОГ  ОТПАДА ПО  МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  ЗА  2021. ГОДИНУ

 

24.05.-26.05.2021. МЗ  „КАЋ“

2.Новосадска улица

3.Партизанска улица-код рампе

4.Моше Пијаде на крају улице

5.Партизанска улица-код млина

26.05.-28.05.2021. МЗ  „ВЕТЕРНИК“

1.Угао улица Војводе Бојовића и Војводе Путника

2.Дунавска бб

3.Улица Краља Петра Првог –код стадиона

4.Улица Вука Караџића –код амбуланте

31.05.-02.06.2021. МЗ „РУМЕНКА“

1.    Партизанска 43 – на слободној површини

2.    Улица Соња Маринковић – преко пута броја 25

3.    Угао улица Вука Караџића и Јована Јовановића Змаја

4.    Улица Петефи Шандора – испред броја 20


02.06.-04.06.2021. МЗ “СРЕМСКА КАМЕНИЦА”

1. Код окретнице на Дунаву, у Карађорђевој улици

2. У Улици Марка Орешковића, иза школе МУП-а,

3. На уласку у насеље Татарско брдо

4. На Поповици, код Мошине виле

07.06.-09.06.2021. МЗ “БУКОВАЦ”

1.Улица Карађорђева број 37

2.Улица Карађорђева број 129, код Ватрогасног дома

3.Улица Видовданска 51, раскрница  улица Видовданске и Партизанског пута

4.Улица 22. август, између бројева 64 и 76

09.06.2021.-11.06.2021. МЗ “ЛЕДИНЦИ”

1.Змај Јовина улица, окретница аутобуса, у центру насеља

2.Почетак Улице Војводе Синђелића

3.Раскрсница улица Војводе Мишића и Козарачке

4.Улица Дунавска 27-29, нове зграде каменолома

14.06.2021.-16.06.2021. МЗ “СТАРИ ЛЕДИНЦИ”

1.Улица Вука Караџића 100

2.Карађорђева улица, код окретнице аутобуса

3.Улица Вука Караџића 30

16.06.2021.-18.06.2021.  МЗ „АДИЦЕ“

1.Угао улица Бранка Ћопића и Каменичка

2.Угао улица Бањалучка и Смедеревска

3.Угао улица Ветерничка и Крагујевачка

4.Угао улица Марије Бурсаћ и Стевана Синђелића

5.Угао улица Десанке Максимовић и Васка Попе

21.06.-23.06.2021. МЗ „ФУТОГ“

1.Угао улица Дунавска и Петра Мећаве

2.Угао улица Тозе Марковића и  Индустријске

3.Угао улица Руменачке и Цара Лазара

4.Угао улица Др.Милана Николића и Соње Маринковић


23.06.-25.06.2021. МЗ  „БЕГЕЧ“

1.Угао улица Партизанске и Ђуре Јакшића

2.Угао улица Партизанска ,Ослобођења и Николе Тесле

3.Угао улица Лазе Костића и Петра Драпшина

4.Угао улица Обалске и Лазе Костића-на аутобуској окретници

28.06.2021.-30.06.2021. МЗ  „ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ-НЕМАНОВЦИ“

1.Немановци 29-на проширеном делу код цистерне за воду

2.Пејићеви салаши-код аутобуске станице

30.06.-02.07.2021. МЗ  „ШАНГАЈ“

1.Угао Седме и Осме улице

2.Угао Прве и Осме улице

3.Угао Седме улице и противпожарног пута-код црпне станице

4.На крају Четврте улице

05.07.-07.07.2021. МЗ „БУДИСАВА“

1.Угао улица Војвођанске и Партизанске-код трафоа.

2.Угао улица Петра Драпшина и Вука Караџића

3.Угао Железничке и Петефи Шандора-код баре

07.07.-09.07.2021.  МЗ  „КОВИЉ“

1.Угао улица Војвођанских бригада и Јовице Павлице

2.Угао улица  Лазе Костића и Душана Вицкова

3.Угао улица Бранка Бајића и Лазе Костића

12.07.-14.07.2021.   МЗ  „САЈЛОВО“

1.На почетку Улице Горње Сајлово

2.На почетку Улице Доње  Сајлово

3.Угао улица Доње Сајлово и Сајлово И

4.Горње Сајлово 37

14.07.-16.07.2021.   МЗ “КИСАЧ”

1. Улица Вука Караџића, испред старе школске зграде

2. Паркинг испред бивше зграде Центрославије, у улици Железничкој број 7

3. Паркинг испред пијаце у Кисачу, ул. Словачка 1

19.07.-21.07.2021.  МЗ „СТЕПАНОВИЋЕВО“

1. Угао улица Солунских добровољаца и Војводе Путника

2. Угао улица Војводе Путника и Биће Кесића

3. Угао улица Војводе Степе и Војвођанских бригада

4. Угао улица Милунке Савић и ЈНА

21.07.-23.07.2021.  МЗ “ЧЕНЕЈ”

1. Угао улица Партизанске и Реље Савића

2. Вука Караџића 68

3. Вука Караџића 289, центар

4. Вука Караџића 375

5. Жарка Зрењанина 5